درباره پک MSF

MSF
حجم: 380  مگابایت (SX700)

490 مگابایت   (سایر کیبوردها)

فرمت: CPI یا CPF

74 صدای سمپل گلچین و 38 صفحه درامکیت

قابل نصب بر روی کیبورد های:

Genos – SX900 – SX700 – A5000 – A3000 – S975 – S970

 

ریتمها:
 390 ریتم بسیار با کیفیت

 (سه اینترو و چهار وریشن و یک برک و سه اندینگ)

به صورت پوشه بندی با آیکونهای رنگ بندی شده و مشخصه گام اجرا در اسم ریتم و رجیستر بانک اختصاصی هر ریتم.

پوشه های ریتمها به صورت :
پوشه شماره یک: ریتمهای ایرانی 2.4 و 4.4 – تعداد 97 ریتم
پوشه شماره دو: ریتمهای ایرانی 6.8 – تعداد 98 ریتم
پوشه شماره سه: ریتمهای ایرانی بندری – تعداد 25 ریتم
پوشه شماره چهار: ریتمهای ایرانی ملایم و اسلو – تعداد 59 ریتم
پوشه شماره پنج: ریتمهای اینترنشنال (خارجی) – تعداد 34 ریتم
پوشه شماره شش: ریتمهای عمومی – تعداد 64 ریتم
پوشه شماره هفت: ریتمهای با کفیت مخصوص سریSXوGenos  تعداد 13 ریتم