درباره پک MSF

 •  

 

 

 

 

 

 • MSF
  حجم: 380  مگابایت (SX700)
 • 490 مگابایت (سایر کیبوردها)
 • فرمت: CPI یا CPF
 • 74 صدای سمپل گلچین و 38 صفحه درامکیت
 • قابل نصب بر روی کیبورد های:
 • Genos 2 -Genos 1 – SX900 – SX700 – A5000 – A3000 – S975 – S970
 • ریتمها:
 • 480 ریتم بسیار با کیفیت (سه اینترو و چهار وریشن و یک برک و سه اندینگ)
 • به صورت پوشه بندی با آیکونهای رنگ بندی شده و مشخصه گام اجرا در اسم ریتم و رجیستر بانک.

 

 • پوشه  ریتمها:
  پوشه شماره یک: ریتمهای ایرانی 2.4 و 4.4 – تعداد 120 ریتم
  پوشه شماره دو: ریتمهای ایرانی 6.8 – تعداد 118 ریتم
  پوشه شماره سه: ریتمهای ایرانی بندری – تعداد 25 ریتم
  پوشه شماره چهار: ریتمهای ایرانی ملایم و اسلو – تعداد 86 ریتم
  پوشه شماره پنج: ریتمهای اینترنشنال (خارجی) – تعداد 40 ریتم
  پوشه شماره شش: ریتمهای عمومی – تعداد 65 ریتم
  پوشه شماره هفت: ریتمهای با کیفیت مخصوص سریSXوGenos  تعداد 26 ریتم

 

 • سانگ ، مولتی پد و ریجستر بانک:
 • 212 سانگ ، 12 مولتی پد ، 9 ریجستر بانک مربوط به پک