درباره ما

 

محمد سلیمانی فر

•30 سال سابقه ی کار و فعالیت در زمینه نوازندگی و ریتمسازی کیبورد

•پک MSF یک پک جامع با ریتمهای بسیار با کیفیت و نزدیک به آهنگ اصلی(انواع ریتمهای مختلف ایرانی و خارجی و متنوع و امکانات دیگر…)

احسان عزیزی

•20 سال سابقه ی کار و فعالیت در زمینه نوازندگی و ریتمسازی با کیبورد

و نرم افزار

•پک مشترک  ME-Orange یک پک با کیفیت با ریتمهای شاد و

مجلسی و محلی

•سفارش و ریتم سازی برای متقاضی با کیفیت عالی (اضافه کردن ریتم به پک)

•سفارش و ریتم سازی برای متقاضی با درامکیت های فابریک (پریست)

•فروش ریتمهای ساخته شده با کیفیت با درامکیتها و صداهای فابریک(پریست)

 تماس:محمد سلیمانی فر 09391695271

 تماس:احسان عزیزی 09175769254