درباره پک M.Preset

 

 

 

 

 

 

M.Preset

(بدون نیاز به نصب)

مجموعه پک 183 ریتم بسیار با کیفیت (سه اینترو و چهار وریشن و یک برک و سه اندینگ)

پوشه بندی شده با آیکونهای رنگ بندی و مشخصه گام اجرا در اسم ریتم

 

 

 

پوشه های ریتمها به صورت :
پوشه شماره یک: ریتمهای ایرانی 2.4 و 4.4 – تعداد 62 ریتم
پوشه شماره دو: ریتمهای ایرانی 6.8 – تعداد 19 ریتم
پوشه شماره سه: ریتمهای ایرانی بندری – تعداد 2 ریتم
پوشه شماره چهار: ریتمهای ایرانی ملایم و اسلو – تعداد 53 ریتم
پوشه شماره پنج: ریتمهای اینترنشنال (خارجی) – تعداد 20 ریتم
پوشه شماره شش: ریتمهای عمومی – تعداد 7 ریتم
پوشه شماره هفت: ریتمهای با کیفیت مخصوص سریSXوGenos  تعداد 20ریتم

سانگ و صدا:

تعداد 86 سانگ ریتمهای پریست و 120 صدا تنظیم شده پریست و 195 صدا تنظیم شده پریست لگاتو و کراسفید

قابل اجرا بر روی کیبورد های یاماها

Genos 2-Genos-SX900-SX700-A5000-A3000

S975-S970-S775-S770

جهت مشاوره و خرید تماس حاصل فرمایید.

09391695271