n27 yamaha

روش استخراج فایل n27 از دستگاه های مدل:

S975  S970  S775  S770  A3000 S670
 1. USB فلش مموری را با به دستگاه متصل کنید.
 2. دکمه FUNCTION را فشار دهید.
 3. با دکمه TAB به MENU 2 بروید.
 4. گزینه SYSTEM را انتخاب کنید.
 5. گزینه EXPORT INSTRUMENT INFO را انتخاب کنید.
 6. در نهایت یک فایل با مشخصات دستگاه شما با فرمت n27 روی فلش مموری ایجاد شده است.

Genos2  Genos 1  SX900  SX700  A5000
 1. USB فلش مموری را به دستگاه متصل کنید.
 2. دکمه MENU و به MENU 2 بروید.
 3. روی گزینه EXPANSION بزنید.
 4. روی گزینه EXPORT INSTRUMENT INFO بزنید.
 5. در نهایت یک فایل با مشخصات دستگاه شما با فرمت n27 روی فلش مموری ایجاد شده است.